HÁZIREND

A Házirend célja az ARËNA Törökbálint biztonságos működése, a nyújtott szolgáltatások  biztonságos és  rendeltetésszerű használata, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvása.

Tulajdonos mint üzemeltető:

tb1nfs Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 01-09-946281

székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
ARËNA Törökbálint nyitvatartási rendje:

Az ARËNA Törökbálint Hétfőtől-Péntekig: 8.00-21.00/22:00-ig, Szombaton és Vasárnap: 8.00-20.00 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.
Az ARËNA Törökbálint területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

konditerem, funkcionális terem használata,
személyi edzőkkel történő edzés
műfüves, futsal/kézilabda pályák bérlése, használata
csoportos órákon való részvétel
egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (pl. születésnapok)
rendezvények megtartása
büfé

Általános rendelkezések:

A Házirend személyi és területi hatálya: jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki az ARËNA Törökbálint területén tartózkodik bármilyen célból.

A Házirend területi hatálya: az ARËNA Törökbálint területére terjed ki, amely összesen 4453 nm.

A Házirend megtekinthető a ARËNA Törökbálint recepcióján is.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. 

A komplexum területén minden Vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik Vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A szolgáltatásokat minden Vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe, az ARËNA Törökbálint helyiségeiben minden Vendég saját felelősségére és kockázatára tartózkodhat.

Az egyes szolgáltatások kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, felek közötti szerződéssel, egyéb megállapodással vehetők igénybe. A belépőjegyek, bérletek érvényességét az ARËNA Törökbálint minden belépéskor ellenőrzi. Amennyiben a Vendég ezek bemutatását  megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül, vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható. A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A Vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával, a szolgáltatások igénybevételével jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek elismerik, annak tartalmát elfogadják és tudomásul veszik.

A bérleteken a vásárlásától számított érvényességi idő elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek. Az 5 alkalmas bérlet 31 napig, a 10 alkalmas bérlet 45 napig, a 15 alkalmas, családi bérlet 45 napig érvényes a vásárlási időponttól. A havi bérlet 31 napig érvényes és korlátlan belépésre jogosít a fitness terembe, illetve a csoportos órákra.  Egyedi szerződés alapján megvásárolt bérletek az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre.

Fogyatékossággal élő személyek az ARËNA Törökbálint szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a Vendég részére az Aréna Törökbálint teremmenedzsere a fogyatékossággal élő személy kérésére előzetesen írásban engedélyezte, és a Vendéget a szolgáltatások igénybevétele során az ARËNA Törökbálint által biztosított, avagy kívülről, kizárólag az érintett Vendég edzésének szándékával érkező személyi edző, szakedző vagy fogyatékossággal élő személyenként 1-1 fő segíti. A fogyatékossággal élő személy és az őt kísérő Vendég vagy edző is külön-külön napijegy vagy bérlet megvásárlására kötelezett.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe!

A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

Az ARËNA Törökbálint üzemeltetője nem vállal felelősséget az őrizetlenül hagyott, elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden Vendég az ARËNA Törökbálint recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

Az ARËNA Törökbálint biztonsági kamerákkal felszerelt és megfigyelt terület.

Az ARËNA Törökbálint területén TILOS:
-a dohányzás
-az olyan tevékenység, amely az  ARËNA Törökbálint szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
-minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
-drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
-az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
-étel, ital bevitele az ARËNA Törökbálint területére  (kivéve a létesítmény saját büféjében vásárolt termékek, a gyerektáborok idején, illetve a Születésnapi csomagok időtartamára behozott enni- és innivalók), kizárólag a ARËNA Törökbálint-ban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók (kivétel a Születésnapi csomagok igénybevételekor és gyerektáborok idején). Bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

Műfüves futballpályák, futsal/kézilabda (sportpadlós borítású) pálya használatára vonatkozó előírások:

10 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a pályák területén egyedül. 10-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
A pályákra csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág, melegítő ruha...) lehet belépni és edzeni. A műfüvön műfűre alkalmas, hernyótalpas cipő, a futsal/kézilabda pályán teremcipő használata kötelező. Stoplis cipőben a pályákra lépni tilos! A papucsban, szandálban való, illetve a mezítláb történő sportolás nem engedélyezett, és mindenféle utcai viseletű cipő használata is tilos! Az ARËNA Törökbálint területén dolgozóknak, edzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

A Vendég a pályákat kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, saját alkatának és erőnlétének megfelelően, és kizárólag a saját felelősségére használhatja. Kiskorúak esetén a felelősség a Szülőt terheli.

A műfüves és futsal/kézilabda pályákat a kötelező szabványoknak megfelelően biztonsági védőfelülettel, a pályákat határoló oszlopokat szintén az előírt biztonsági védelemmel látta el az üzemeltető. Ezen felületek szándékos rongálása (ütése, rúgása, a felület elszakítása, roncsolása, összefirkálása…) kártérítési kötelezettséget von maga után. Ugyanez vonatkozik a pályák bejárati ajtajaira is.

A kapukat kizárólag a sportág játékszabályainak megfelelően lehet használni. Azokra felmászni, azokon lógni, hintázni, azokat rugdosni vagy azokban bármilyen módon kárt tenni tilos, az esetlegesen okozott kár kártérítési kötelezettséggel jár.

A pályák borításának kifogástalan állapotáért az üzemeltető felelős, és azt garantálja. Az edzések, mérkőzések, játékok során abban a Vendég által okozott bárminemű kár azonban a Vendég részéről kártérítési kötelezettséget von maga után.

A pálya és az ott használt eszközök nem rendeltetésszerű használatából, a pályán sportoló játékosok/edzők/játékvezetők/egyéb személyzet hibájából eredő balesetekért az üzemeltetőt felelősség nem terheli!

A futsal pálya a labdarúgáson kívül lábtenisz (saját hálóval), kosárlabda, kézilabda, fitness/aerobik sportágakra használható és bérelhető.

A kártérítési kötelezettséget ld. még lentebb!

Fitness termek (konditerem, funkcionális edzőterem) használata:

16 év alatti gyermek a sportterekben kizárólag szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág, melegítő ruha...) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az  Törökbálint területén dolgozóknak, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, a Vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, mindenki a saját felelősségére használhatja.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó köteles a gépeket az alaphelyzetébe visszaállítani, az eszközöket a nekik rendszeresített tárolóhelyre visszahelyezni.
Az eszközök használatához a Vendég segítséget kérhet az ARËNA Törökbálint dolgozóitól és edzőitől. Az eszközök helyes és rendeltetésszerű használatát az ARËNA Törökbálint dolgozói és edzői ellenőrzik, helytelen használat esetén a Vendéget figyelmeztetik.

Edzés közben a (saját) törölköző használata kötelező! Törölközőt minden Vendég köteles magával hozni, és azt a teremben az eszközökre maga alá teríteni. Törölközőt nem áll módunkban bérbeadni.
A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.
A bőrrel borított gépekre súlyzót, bármilyen nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.
A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.

Az eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a Vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

Kísérő személyek a termekbe nem léphetnek, az edzőtermek mellett kialakított váró részben foglalhatnak helyet.

Szakmai támogatás:

Az ARËNA Törökbálintban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

Az ARËNA Törökbálint kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag az ARËNA Törökbálint által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el, más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért az ARËNA Törökbálint nem vállal felelősséget.

Öltözők használata:

A ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve ingyenes öltözőszekrényeket biztosít az ARËNA Törökbálint. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz az azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a Vendég.

A szekrénykulcsokért cserébe a Vendég letétet köteles adni, melyet az ARËNA Törökbálint dolgozói a kulcs igénylésekor elkérnek. A letét a Vendég távozásakor, a kulcs leadásával egyidejűleg visszaadásra kerül.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén az ARËNA Törökbálint jogosult ,- 1.000 Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles 5.000 Ft-ot az ARËNA Törökbálint részére megfizetni.

Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező.

Az öltözőszekrényben tárolt személyes tárgyakért, a Vendég személyes értékeiért (kulcs, készpénz, bankkártya, iratok, ékszerek stb.) az üzemeltető nem vállal felelősséget, azok eltűnése esetén az üzemeltetőt felelősség nem terheli!

Az öltözőszekrény kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak a sportolással, a pályák/termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. 

Szauna haználata*:

A szaunát csak egészséges embernek használhatják! Amennyiben a Vendég valamilyen komoly betegségben szenved-, vagy akut szív,vagy/és keringési problémái vannak – szaunázás előtt feltétlenül kérje ki az orvosa véleményét!

A fertőző bőrbetegségben, nyílt sebekkel szenvedők a szaunát nem használhatják!
Ittas állapotban lévőknek a szauna használata nem engedélyezett!
Élettanilag a javasolt időintervallum, ami a szaunában egyhuzamban eltölthető: 10-15 perc (kezdőknek javasolt a 8-10 perc).

Bármilyen problémás helyzetet észlelése esetén a vészjelző megnyomásával a Recepciós Kollégának jelzés adható. Törölköző és papucs használata kötelező! Mindig terítsünk törölközőt a szauna padra, amire ráülünk.
Higiéniai okokból szaunázás előtt kötelező tusolni.

*A COVID-19 járvány által kirobbant fokozott egészségügyi helyzet idején szaunánkat üzemen kívül helyeztük. Jelenleg pedig a rendkívül magas energiaárak mellett (remélhetőleg) átmenetileg nem tudjuk a szaunánkat üzemeltetni.

Kártérítési kötelezettség:

Az ARËNA Törökbálint nem vállal felelősséget az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával önmaga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel. 

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az ARËNA Törökbálint-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az ARËNA Törökbálint köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

Az ARËNA Törökbálint üzemeltetője nem vállal felelősséget az őrizetlenül hagyott, elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

 

A Házirend utoljára frissítve: 2023. január 16.

 

TOP