HÁZIREND

A Házirend célja az Aréna Törökbálint biztonságos működése, a nyújtott szolgáltatások  biztonságos és  rendeltetésszerű használata, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvása.

Tulajdonos mint üzemeltető:

tb1nfs Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 01-09-946281

székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Aréna Törökbálint nyitvatartási rendje:

Az Aréna Törökbálint Hétfőtől-Péntekig: 6.30-22.30-ig, Szombaton és Vasárnap: 7.30-20.00 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.
Az Aréna Törökbálint területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

body terem, személyi edzők
műfüves futballpályák
funkcionális terem, csoportos órák
egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (pl. gyerek fitnesz, játszósarok)
aerobik órák, egyéb fitnesz csoportos órák
szauna
szolárium
masszázs

Szabályok:

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az Aréna Törökbálint üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég az Aréna Törökbálint recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat, gyereksarkot minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe, az Aréna Törökbálint helyiségeiben minden vendég saját felelősségére és kockázatásra tartózkodhat.

Az egyes szolgáltatások kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, felek közötti szerződéssel, egyéb megállapodással vehetők igénybe. A belépőkártyák, bérlet, az Aréna Törökbálint tulajdonát képezik, azok érvényességét az Aréna Törökbálint minden belépéskor ellenőrzi. Amennyiben a vendég ezek bemutatását  megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható. A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet.

A bérleteken a vásárlásától számított érvényességi idő elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek. A 4 alkalmas bérlet 6 hétig, a 8 alkalmas bérlet 10 hétig, a 12 alkalmas bérlet 14 hétig érvényes a vásárlási időponttól. A fitness havi bérlet 1 hónapig érvényes és korlátlan belépésre jogosít kizárólag a fitness terembe.  Egyedi szerződés alapján megvásárolt bérletek, az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre. A bérlet elvesztése esetén 300 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

Törölköző térítésmentesen a recepción igényelhető.

Fogyatékossággal élő személyek az Aréna Törökbálint szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a vendég részére az Aréna Törökbálint teremmenedzsere a fogyatékossággal élő személy kérésére előzetesen írásban engedélyezte, és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során az Aréna Törökbálint által biztosított avagy kívülről, kizárólag az érintett vendég edzésének szándékával érkező személyi edző, szakedző vagy fogyatékossággal élő személyenként 1-1 fő segíti. A fogyatékossággal élő személy és az őt kísérő vendég vagy edző is külön-külön napijegy vagy bérlet megvásárlására kötelezett.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe.

A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

Az Aréna Törökbálint területén TILOS:

a dohányzás
az olyan tevékenység, amely az  Aréna Törökbálint szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
étel, ital bevitele az Aréna Törökbálint területére  (kivéve a saját büféjben árusított termékek), kizárólag a Aréna Törökbálint-ban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

Műfüves futballpályák használata :

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a futballpályák területén egyedül. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat
A futballpályákra csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Aréna Törökbálint területén dolgozók, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
A ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve ingyenes öltözőszekrényeket biztosít az Aréna Törökbálint. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz tartozó azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség nem terheli.
A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Aréna Törökbálint jogosult ..,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles …,- Ft-ot a Aréna Törökbálint részére megfizetni.
Az öltözőszekrény kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak műfüves  termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. Az Aréna Törökbálint nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az öltöző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe magukkal hozni.
Az eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

Fitness terem:

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a fitness terem területén. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Aréna Törökbálint területén dolgozók, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
A ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve ingyenes öltözőszekrényeket biztosít az Aréna Törökbálint. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz tartozó azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség nem terheli.
A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Aréna Törökbálint jogosult ..,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles …,- Ft-ot a Aréna Törökbálint részére megfizetni.
Az öltözőszekrény kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. Az Aréna Törökbálint nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az öltöző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe magukkal hozni.
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
Az eszközök használatát az Aréna Törökbálint dolgozói segítik és ellenőrzik.
Edzés közben a törölköző használata kötelező!
A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.
A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.
A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.

Szauna:

A szaunát csak egészséges embernek használhatják! Amennyiben valamilyen komoly betegségben szenved-, vagy akut szív,vagy/és keringési problémái vannak – szaunázás előtt feltétlenül kérje ki az orvosa véleményét.
A fertőző bőrbetegségben, nyílt sebekkel szenvedők a szaunát nem használhatják!
Ittas állapotban lévőknek a szauna használata nem engedélyezett!
Csak addig tartózkodjunk a melegben, ameddig jólesik.
Élettanilag a javasolt időintervallum, amit a szaunában egyhuzamban eltöltünk: 10-15 perc (kezdőknek javasolt 8-10 perc).
Ha bármilyen problémás helyzetet észlel, azonnal forduljon a recepcióshoz! Törölköző és papucs használata kötelező! Mindig terítsünk törölközőt a szauna padra, amire ráülünk.
Higiéniai okokból szaunázás előtt kötelező tusolni.

Általános rendelkezések

A Házirend személyi és területi hatálya:

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki az Aréna Törökbálint területén tartózkodik bármilyen célból.

A Házirend területi hatálya az Aréna  Törökbálint által használt területre terjed ki összesen 4453 nm.

A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik, jegyé s bérlet vásárlás  annak  kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend megtekinthető a Aréna Törökbálint recepcióján, illetve annak internetes honlapján

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
Kártérítési kötelezettség:

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az Aréna Törökbálint-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az Aréna Törökbálint köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.
Szakmai támogatás:

Az Aréna Törökbálintban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

Az Aréna Törökbálint kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag az Aréna  Törökbálint által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el, más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért az Aréna Törökbálint nem vállal felelősséget.

Az Aréna Törökbálint nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

TOP